Kıdem Tazminatı Yeni Düzenleme Geliyor

10. Ekonomik kalkınma planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, öncelikli dönüşüm programını açıkladı.

paket-yeni-kidem-tazminatihaber

Ekonomide öncelikli dönüşüm programını açıklayan Başbakan Davutoğlu, kıdem tazminatı konusunda düzenleme yapacaklarını söyledi. Davutoğlu, “İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız” dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı’nda konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu programla işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, iş gücü piyasasının etkin hale getirilmesini hedefliyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Program dönemi sonunda yani 2018 sonunda kadınların işgücü katılım ve istihdam oranlarını her yıl ortalama 1 puan artırmayı, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı ve istihdam teşviklerinin etkinliğini artırmayı planlıyoruz. 43 adet eylem planı var bunun içinde.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare halinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız.

Uzaktan eğitim sistemi kuracağız ve buna işlerlik kazandıracağız.

Sosyal yardımla istihdam arasında bağlantı kuracağız. Çalışmaktansa sosyal yardım alayım diye çalışılmamasının önüne geçeceğiz.

İstihdam teşviklerine etki analizi çalışması yapacağız. İstihdam bizim için hayati bir konudur ve bunun için ayrıca detaylı bir çalışma yapacağız.

Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak okul ve iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendireceğiz. Meslek liselerini yeni bir reformla iş gücüne katkı sağlama konusunda geliştireceğiz.

Fabrikaların sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapacağız.

Üniversitelerde 3 sömestr uygulamasını yayıngınlaştıracağız.

Ortaokul ve liselerde bireysel yetenekleri öne çıkartacak rehberlik sistemini geliştireceğiz.

Eğitim müfredatını sanat ve sportif faaliyetleri öne çıkartacak şekilde geliştireceğiz. Sanat ve sportif faaliyetin eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekiyor. Eğitim müfredatını her gence en az bir sanat veya spor dalında performans becerisi kazandıracak şekilde güncelleyeceğiz.

Yurtdışında iyi eğitim görmüş insanlarımız Türkiye’de daha iyi şartlarda çalışmak istiyor. Amacımız beyin göçünü engellemek ve Türkiye’yi cazip kılmak.

Sağlıklı yaşam ve hareketlilik dönüşüm programı

Öncelikle insanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Koruyucu hekimlik çalışmasıyla insanların bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Gıda kontrollerini nitelik ve sayı bakımından artıracağız. Yeme ve beslenme kültürünü birlikte geliştirmek lazım.

Etiket ve ambalajları tüketicileri daha doğru bilgilendirilecek şekilde düzenleyeceğiz.

Diyabetin erken dönemde teşhis edilme oranını artıracağız.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı

Yerel idareleri destekleyeceğiz. Akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

Büyükşehirlerde kırsal alanlara kaynak ayrılması uygulamasını takip edeceğiz.

Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirme programı

Şehirlerimizin dezavantajlarını azaltmayı, yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Şehir sakinleri arasında sosyal uyumu geliştirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

İmar değişiklikleriyle oluşan değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Bu kesinlikle rant vergisi değil.

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştireceğiz. Bu da devrim mahiyetinde bir adım. Bu yolla imar değişikliği esnasında değer kaybına uğrayan bir yerden veya kamulaştırmalarda başka bir alana, bu gayrimenkul değerin menkul değer haline dönüştürülerek aktarılması ve disiplinize edilmesi.

Arsa geliştirme çalışmaları olarak yerel yönetimlere destek vereceğiz. Tarihi şehirlerinin canlandırılmasına yönelik hizmet vereceğiz.

Piyasaya arz edilen uygunsuz ithal ürünlerin kullanılmasını engelleyeceğiz.

Kalkınma için uluslararası işbirliğini geliştirme programı

Küresel farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler vereceğiz. Eğitim kurumlarında yabancı dilin etkinliği konusunda çalışmalar yapacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği sağlayacağız.

Kamu kurumlarında dış ilişkiler uzmanlığı kadrosu oluşturacağız. kamu kuruluşlarını bütçe ve insan bakımından güçlendireceğiz.

Kayıtdışı ekonominin azaltılması programı

Kayıtdışı istihdamı analiz edip yol açtığı sorunları ortaya çıkartacağız. Vergi tahsilatını artırmak amacıyla ödeme terminalleri kuracağız.

Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan ürünün takibini sağlayacak bir sistem kuracağız.

Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek için görsel medyayı kullanacağız.

KIDEM TAZMİNATI

Toplantıda bir gazeteci Başbakan’a kıdem tazimatı ile ilgili ne yapmayı planladıklarını sordu.

Davutoğlu, “Bazı çalışmalarımız var çalışma hayatında tüm paydaşlarla konuşup tartıştıktan sonra yeni bir uygulamayı başlatmayı düşünüyoruz. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare halinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız. Uzaktan eğitim sistemi kuracağız ve buna işlerlik kazandıracağız.” dedi.

BAKAN KIDEM İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatının şu haliyle sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek, “Soruna yönelik geliştirecek çözümün herkesi kapsayacak. Çalışmalar yürütülüyor, seçime kadar bu sorunu çözmeye çalışacağız.” dedi. Faruk Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Taraflarla görüşüyoruz. Şu andaki uygulama sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Amaç bütün işçilerin bu haktan yararlanmasını sağlamaktır. Hak kaybı programımızda söz konusu değildir. Umarız diyalogla seçimlere kadar çözüleceğini düşünüyoruz” şeklinde cevap verdi.”

“FAİZ İNDİRİMİ KARARI DOĞRU”

Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve Başkan Erdem Başçı’nın dün yaptığı faiz indiriminin devam edebileceği açıklamasına ilişkin ise Davutoğlu şunları kaydetti:

“Merkez Bankası faiz oranları konusunda açıklamaları yapıyor. Dünyadaki trendler göz önüne alındığında faiz oranlarında düşme zaten bekleniyordu. 2014 yılında siyasi istikrarın güçlü bir şekilde devam etmesi bile faiz oranlarını etkileyen bir gelişmeydi.

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi doğru bir karardır. Sayın Başçı’nın dün yaptığı açıklama da doğru yönde bir açıklamadır. Trendi takip edip doğru adımların atılması gereklidir. Beklentilerin ne olması gerektiğini kendileriyle de konuşuruz.

Türkiye atılması gereken adımların atılması konusunda AK Parti döneminde tecrübe kazanmıştır. Faiz oranlarının daha aşağı bir trende doğru yönlenmesi doğru olur. Bu yönde bir karar alınacağı düşüncesindeyim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir